Contradicindo a Einstein

imagen

Según un comunicado que emitiu o Centro Francés de Investigacións Científicas (CNRS) o  23 de Setembro; un experimento do CERN indica que existen unhas partículas que viaxan a máis velocidade que a da luz, límite insuperable dende 1905 cando Einstein anunciou a teoría da relatividade especial.

Na noticia, a colaboración de Opera, que se desenvolve no CERN en Xinebra, detectou que os neutrinos, viaxaban a  60 nanosegundos sobre a velocidade da luz, é dicir a 300.006 km/s. O que fixo o programa Opera foi o seguinte: o acelerador de partículas poduciu unha serie de neutrinos os cales foron enviados a 730 km  de distancia, no laboratorio internacional do Gran Saso en Italia; alí controlouse a súa chegada nuns grandes tanques con líquido e estableceuse o tempo da emisión.

Tres laboratorios mediron a distancia e a velocidade, repetindo o experimento durante seis meses. Sen embargo, o CERN non confimou oficialmente o descubrimento.

Se estes datos obtidos confírmanse, poñerían en dúbida un dos pilares da física do último século: que nada no universo pode viaxar a máis velocidade que a luz, teoría que descubriu Albert Einstein.

Autora: Antia Navajas

Esta entrada foi publicada en 1. O traballo científico, 2. Física de partículas, 2. Universo e etiquetada , , , . Garda o enlace permanente.

17 Responses to Contradicindo a Einstein

 1. Sara Otero di:

  Os científicos non poden confirmar esta teoría ata que as investigacións que se están a realizar no CERN demostren o xa predito ou demostren o contrario. É certo que o traballo realizado en colaboración co centro de Italia sinalou que a velocidade dos neutrinos é maior que a da luz, pero, como todo investigador, profesor e mesmo estudante, deben ter en conta eso que se coñece como incertidumbre (neste caso, a dos intervalos de tempo entre os lanzamentos de neutrinos). Atendendo a esta marxe de erro, os cálculos poderían dar resultados diferentes, e eso é unha das cousas que tratan de resolver e comprobar.

 2. Eduardo Cagide di:

  As preguntas que se plantexan agora son: estaba Einstein equivocado?, significa isto que a teoría da relatividade é falsa?, as respostas serían si, e non.
  Algo que non se comprende moi ben, é que a ciencia nunca afirma ter a verdade absoluta. A ciencia traballa dividindo a realidade en fraccións, que son máis sinxelas de estudar que o conxunto, por isto temos química, física, bioloxía etc.
  Antes da teoría da relatividade, Newton era o rei, os movementos dos astros, e os movementos na terra causados pola gravidade, eran explicado por medio das ecuacións que Sir Isaac Newton propuxo en 1687. Sen embargo, e pese a súa eficacia para describir o universo cercano, as teorías de Newton non poden explicar os fenomenos que ocorren ante obxectos supermasivos, como estrelas ou buracos negros. Ante estes obxectos supermasivos, as teorías da Relatividade Especial e Relatividade Xeral son exactas. Pese a isto a gravidade newtoniana é estudada hoxe en día, e empregada en certos marcos de referencia.

 3. David Lamas di:

  Eu quería aclarar unha cousa coa que non estou muy dacordo con este comunicado.
  A teoría da Relatividad non dice que sexa imposible que algo poda viaxar máis rápido ca luz, o que afirma é que non e posible posible para un obxeto material alcanzar a velocidade da luz no vacío. Isto ocurre simplemente porque ao aumentar a velocidade, aumenta tamén a masa do obxeto, e si ese obxeto hipotético alcanzasea velocidade da luz tendría entonces una masa infinita, e requeriría para o seo desprazamento a ese punto unha cantidad infinita de enerxía. E esta a razón que explica porqué a velocidade da luz no vacío e un límite inalcanzable.

  Pero poden existir partículas que viaxen naturalmente a velocidade da luz, sin necesidade de aceleralas para logralo, como e o caso dos fotones. E tamen a teoría da Relatividad acepta aa existencia dos taquiones, que son partículas hipotéticas, que se desprazarían naturalmente a velocidades superiores a da luz.

 4. Alexandra Parceiro di:

  No CERN volveron a repetir o experimento de comprobar se os neutrinos van máis rápidos ca luz e este experimento deulles de novo o mesmo resultado. Pero ainda así teñen que esperar que a comunidade cientifica lles dea a razon de que o experimento é ceto.
  Neste segundo experimento introducioron melloras para evitar fallos.
  Dario Autiero, un dos autores principais de ambos experimentos dixo: o resultado foi lixeiramente mellor co anterior.

 5. Diana Pérez di:

  Teoricamente calquer obxeto que este en aceleracion libre continuara aumentando a sua velocidade exponencialmente, asi que non entendo por que non se pode rebasar a barreria dos 300000 km/s e moito menos en un obxeto de tan poca masa (por algo se lle chaama a particula fantasma) e que ademais pode atravesar outras masas. Aunque se nos saimos do “nano” e nos pasamos ao “macro” dudo que haxa un material que logre soportar o nivel de friccion que seria xenerado ao momento de aplicar tal aceleracion.

 6. Amir Pose di:

  O Centre National da Recherche Scientifique (CNRS) é a institución de investigación máis importante en Francia, semellante ao CSIC en España. O CNRS figura na quinta posición do ranking mundial (despois da NASA e outros tres organismos norteamericanos) e no primeiro posto do ranking europeo (por diante do Max-Planck-Gesellschaft alemán e do CERN) segundo a clasificación mundial “Webometrics”, que mide a visibilidade na web dos organismos de investigación. O CNRS figura en primeiro posto do ranking mundial segundo o instituto Scimago, que integra institutos de investigación e universidades baseándose na súa produción científica, número de citas e colaboración internacional.
  Conduce estudos en todas as áreas científicas, divididas en oito departamentos:
  -Física nuclear.
  -Ciencias matemáticas.
  -Ciencias y tecnologías de la información y de la comunicación.
  -Ciencias para ingenieros.
  -Ciencias químicas.
  -Ciencias del universo.
  -Ciencias de la vida.
  -Ciencia y sociedad.

 7. Ana Domínguez di:

  Aínda que esta noticia salga a luz, alguns científicos como Glashow seguen afirmando que isto non é certo, asegurando que si se demostra él retírase da ciencia. Déixovos un video no que fala este físico: http://es.noticias.yahoo.com/video/cultura-1428537/glashow-la-conclusion-de-que-los-neutrinos-viajan-mas-rapido-que-la-luz-no-es-correcta-27624773.html

 8. Nerea Pardo di:

  O estudo de Bartolome Alles Salom, físico teórico e investigador no Instituto Nacional de Física Nuclear en Pisa (Italia), suxire que o experimento do CERN non é erróneo e que os neutrinos si poden viaxar máis rápido que a luz se o que se mide non é a velocidade instantánea senón a velocidade media, algo que a relatividade si permite.
  E o explica cun exemplo moi claro: «Imaxinemos que viaxamos nun coche de Madrid a Segovia. Imaxinemos que en cada metro do recorrido ao largo da estrada instalárase un velocímetro. E imaxinemos que cada un de esos velocímetros mide a miña velocidade instantánea e sempre obtén 90 km/hora. Por outra parte, ao chegar a Segovia podarei avaliar a miña velocidade media. Pois o que descubrín é que, se inclúo efectos da Relatividade Xeral (debo facelo porque estoume movendo co meu coche na gravidade terrestre), esa velocidade pode saírme superior aos 90 km/hora, aínda que en cada instante eu estibese viaxando a 90 km/hora exactos».

 9. Sabela Escourido di:

  Nun comunicado do CNRS, Dario Autiero explica o seguinte: «Desenvolvemos un dispositivo entre as instalacións da CERN e a de Gran Sasso que nos permiten unha sincronización a niveis de nanosegundos e que mide a distancia entre os dous lugares en 20 centímetros aproximadamente. Estas medicións presentan poucas incertezas e unhas estatísticas que nos conceden unha gran confianza sobre os nosos resultados. Así pois, bulímonos por cotexar as medicións con aquelas procedentes doutros experimentos, posto que ningún dos nosos datos permite explicar por que se observan neutrinos a tan excesiva velocidade,».
  Hai catro laboratorios do CNRS implicados no experimento OPERA: O Instituto de Física Nuclear de Lyon (CNRS/Universidade Claude Bernard-Lyon 1); o Instituto Pluridisciplinar Hubert Curien (CNRS/Universidade de Estrasburgo); o Laboratorio do Acelerador Lineal (CNRS/Universidade de París-Sur 11); o Laboratorio de Física de Partículas de Annecy-lle-Vieux (CNRS/Universidade de Saboya).
  Os resultados publicados pola CERN e o CNRS foron recompilados durante os últimos tres anos, e neles represéntanse máis de 16000 neutrinos detectados. Cunha única marxe de erro de 10 mil millonésimas de segundos. Pero os investigadores do experimento OPERA desexaron ampliar este resultado cun exame máis exhaustivo por parte da comunidade de físicos. Os científicos internacionais buscaron así o menor indicio de fallo nos seus experimentos para chegar ao mesmo resultado: Os neutrinos chegan moito antes do previsto e viaxaron a unha velocidade máis rápida que a da luz.
  O laboratorio subterráneo de Gran Sasso
  , situado a 120 km ao sur de Roma, é o máis grande do mundo en materia de física das partículas e das investigacións cósmicas. Aproximadamente 750 científicos procedentes de 22 países traballan niso.

 10. Xisela Lema Díaz di:

  É un tema moi sensible, sobre todo porque Einstein foi un grancientífico en non se pode dicir así porque si se están mal os seus cálculos ou se non.

  Aínda que a dicir verdad, moitos científicos esperan que si, ou que non, para así poder empezar de cero con tódolos seus cálculos, e outros, están detrás de ecibilo Nóbel.

 11. Vladislav Babenco di:

  Na ciencia hai unha cousa que está clara: non hai unha verdade permanente e absoluta, o que nun tempo un científico di e o demostra é válido soamente ata que non chegue alguén posterior é demostre o contrario. A ciencia funciona así, a teoria de Einstein seguerá tendo importancia pero esta vez sabendo que existe algo mais rápido que a luz.

 12. Cristina González di:

  “Os neutrinos teñen características moi peculiares: unha masa tremendamente pequena (son case un millón de veces máis lixeros que un electrón) e ademáis interaccionan moi pouco” explica Bartolome Alles Salom.

  Durante moito tempo foron considerados os candidatos principais a ser a famosa materia oscura e poderían constituir a peza fundamental para comprender por qué no Universo hai materia e non hai antimateria.
  En física, o proceso polo que a cantidade de materia superou á de antimateria se denomina barioxénesis.

 13. Roxana Cadena di:

  A materia oscura é a hipotética materia que non emite suficiente radiación electromagnética pra ser detectada co os medios técnicos actuales, pero cuya existencia non se pode deducir a partir dos efectos gravitacionales que causa na materia visible, tales como as estrelas, e as galaxias , así como as anisotropías do fondo cósmico de microondas presentes no universo. non se pode confundir a materia oscura con a enerxía oscura.

 14. Mateo Fdez di:

  Eu quería compartir un vídeo sobre o LHC que pode parecer algo chorra, pero despois da canción da mitose, supoño que xa nada nos sorprende:
  http://www.youtube.com/watch?v=72i5vUWPiUY

 15. Evelin López di:

  Cohen y Glashow explican que cando todas as partículas viaxan á mesma velocidade máxima, non é posible para unha partícula perder enerxía mediante a emisión de outra. Pero si a velocidade máxima das partículas implicadas no é igual para todas entonces sí é posible.
  Un efecto deste tipo é ben coñecido en casos como cando aos electrons se lles aplica o límite de velocidade máis alto (velocidad da luz no vacío), mentras que a luz viaxa a menor velocidade, xa que se ve frenada pola presencia dun medio, como a agua e o aire. Os electrons, polo tanto, podense mover no medio a unha velocidade superior á maxima velocidade dos fotones no mesmo medio, e poden perder enerxía emitindo fotones. Esta transferencia de enerxía entre partículas con diferentes límites de velocidade se coñece como radiación Cherenkov, e é a responsable de que as piscinas dos reactores nucleares resplandezcan cunha luz azulada.

 16. Yannick Afonso di:

  Este é un gran tema que está creando unha gran polémica porque está en contra da teoría do científico máis espectacular como é Einstein.

 17. Victoria Rodríguez di:

  Eu so rezarei para que os neutrinos deixen de desafiar a Einstein, porque se a relatividade xa é complicada, prefiro non imaxinar a parafernalia que se pode chegar a montar a xente despois para comprender as novas teorías que surxan.Ainda que, pola contra, poden ser máis sinxelas que as de Einstein…

  Tamén estou de acordo co comentario de David Lamas, xa que o ano pasado tiven a sorte (ou a pesadez) de que o profesor nos explicase unha parte insignificante da teoría da relatividade, que o que afirma é que non e posible para un obxeto material alcanzar a velocidade da luz no vacío, así que, explicado da maneira que o explicaron, dan a entender que Einsten segue tendo razón.

Deixa unha resposta